תקנון האתר

1. אתר וויטהוויפס (״להלן :"האתר (הינו אתר על רשת האינטרנט המנהל חנות וירטואלית לציבור הלקוחות ברשת האינטרנט בישראל. בעלת האתר הנה חברה דה אוריג'ינל וויפ בע"מ ע.מ..516033594
המנהלת את המכירות באתר )״להלן״: דה אוריג'ינל וויפ בע"מ(

 

2. פעולה באתר הנה כל פעולת רכישת מוצרים המוצעים באתר.

 

3. כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הנו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלם ,וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.

 

4. רשאים להשתתף במכירות המבוצעות באתר תושבי ישראל בגיל 18 ומעלה ,המחזיקים כדין בכרטיס אשראי ישראלי (מקומי או בינלאומי(תקף. ההשתתפות מותנית בבמסירת פרטים אישיים מלאים, נכונים ומדויקים, הכוללים שם, מס' זהות ,כתובת, מס' טלפון וכתובת דואר אלקטרוני תקינה. ניתן גם לבצע רכישות שלא באמצעות כרטיס אשראי ע"י הזמנה טלפונית ו\או דרישה לתשלום. 

 

5. מסירת הפרטים האישיים בטופס ההזמנה נעשית עפ"י רצונו של הלקוח ובהסכמתו. מילוי הפרטים מעיד על הסכמתו של הלקוח למסירתם.

 

6. מטרת מסירת הפרטים האישיים היא לאפשר לחברת דה אוריג'ינל וויפ בע"מ לספק את המוצרים ללקוח וללמוד מהלקוח על גמירות הדעת שלו בנוגע לרכישת המוצרים .כמו כן נדרשים פרטי כרטיס האשראי של הלקוח על מנת להשלים את העסקה.

 

7.  חברת דה אוריג'ינל וויפ בע"מ נוקטת בכל האמצעים העומדים לרשותה כדי להגן על פרטיות הלקוחות ועל סודיות הנתונים. האתר מאובטח ברמה גבוהה ביותר, ומוגן מפני פריצה בזדון או בשוגג באמצעות טכנולוגיה מתקדמת.

 

8.  חברת דה אוריג'ינל וויפ בע"מ מנהלת מאגר מידע רשום, לפי חוק הגנת הפרטיות, אצל רשם מאגרי מידע. מאגר מידע זה ,המאובטח באמצעים המתקדמים ביותר, מכיל את הפרטים הנמסרים על ידי הלקוח בעת ביצוע הרכישה.

 

9. בשום מקרה לא מעבירה  חברת דה אוריג'ינל וויפ בע"מ נתונים, פרטים אישיים או כתובות דואר אלקטרוני לצד שלישי שלא בהסכמה מפורשת של הלקוח, בכתב ומראש, למעט העברת פרטי העסקה לחברת האשראי לצורך חיוב ופרטי הלקוח לרשות הדואר או לחברת המשלוחים לצורך ביצוע האספקה.

 

10.  חברת דה אוריג'ינל וויפ בע"מ תציע לרכישה באתר מוצרים בדגמים, סוגים וכמויות כפי שתמצא לנכון, לפי בחירתה ושיקול דעתה הבלעדי.

 

11.  לחברת דה אוריג'ינל וויפ בע"מ הזכות הבלעדית להוסיף ו/או לגרוע מוצרים המוצעים לרכישה באתר וכן לקבוע את כמות המוצרים שיוצעו לרכישה, את אופן הרכישה ואת מחיר הרכישה.

 

12. כל המוצרים המוצעים באתר הם מקוריים, חדשים, ובאריזתם המקורית.

 

13.  חברת דה אוריג'ינל וויפ בע"מ  שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, שלא לספק מוצר מסוים, במידה והמוצר אזל במלאי. במקרה כזה תודיע

חברת דה אוריג'ינל וויפ בע"מ  ללקוח על ביטול העסקה ,או לחילופין, תציע לו מוצר חלופי.

 

14.  חברת דה אוריג'ינל וויפ בע"מ עושה כמיטב יכולתה לספק ללקוחות באתר את מרבית המידע הנדרש לצורך החלטה לגבי קניית המוצר. הפרטים המפורסמים באתר כוללים את תמונת המוצר, שם היצרן, הדגם, מפרט טכני מלא ככל האפשר, מידות ומשקל המוצר, תקופת האחריות על המוצר והגורם הנותן את האחריות. עם זאת, התמונות המוצגות הנן לצורך המחשה בלבד. ואינן מחייבות את  חברת דה אוריג'ינל וויפ בע"מ .

 

15. במקרה שבו קיים הבדל בין פרטי המוצר בכתב לתמונה המתפרסמת באתר הנתונים בכתב הם המחייבים.

 

16. המוצרים המשתתפים באתר זה ומחיריהם בתוקף לגבי המלאי הקיים בלבד.

 

17.  חברת דה אוריג'ינל וויפ בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המוצרים ומחיריהם בכל עת וללא מתן הודעה מוקדמת.

 

18. מחיר המוצרים באתר  כולל משלוח לבית הלקוח. אלא אם צוין אחרת.

 

19. במקרה של חוסר התאמה בין המחיר ו/או תיאורו של מוצר כפי שמופיע באתר, לבין מחירו ו/או תיאורו, כפי שמופיע בספרי חברת דה אוריג'ינל וויפ בע"מ  ,יקבע המחיר בספרי  חברת דה אוריג'ינל וויפ בע"מ. במקרה זה יהיה הצרכן זכאי לקבלת מלוא התמורה ששולמה עבור המוצר, באם יודיע  לחברת דה אוריג'ינל וויפ בע"מ בכתב על ביטול העסקה טרם נשלח לו המוצר, אם הלקוח מעוניין להחזיר את המוצר לאחר שקיבל אותו במשלוח, בכל מקרה על המוצר להיות סגור ובצורתו המקורית ללא פגמים ולעדכן  על ביטול העסקה תוך 14 יום ממועד שסופק לו המוצר, לפי המאוחר.

 

20. מחירי המוצרים המוצגים באתר  כוללים מע"מ ,אלא אם צוין אחרת בעמוד המכירה.

 

21. במסגרת ביצוע פעולת רכישה של מוצר באתר יהיה על כל מבצע הפעולה למלא טופס הזמנה, תוך הזנת מלוא הפרטים הנדרשים. מסירת הפרטים המבוקשים הנה תנאי להשתתפות ברכישת המוצרים המוצעים למכירה באתר, אולם אינה מחויבת על פי חוק.

 

22. ניתן להצטרף לרשימת תפוצת הדואר האלקטרוני של  חברת דה אוריג'ינל וויפ בע"מ ולקבל הודעות בנוגע למבצעים מיוחדים או עדכונים באתר. ניתן גם להיגרע, בכל עת, מרשימת תפוצה זו. את ההצטרפות או הגריעה ניתן לבצע על ידי פניה באמצעות הדואר האלקטרוני, דואר רגיל, טלפון או בפקס.

 

23. חיוב כרטיס אשראי לרבות פרטי מבצע הפעולה באתר יועברו באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן מסוג SSL

 

24. הלקוח בוחר מוצר (מומלץ לעיין בדף המכירה בטרם ביצוע הקניה (ומבצע את הקניה בהתאם להוראות באתר.

 

25. הלקוח רשאי לבחור ולמסור את פרטי כרטיס האשראי באמצעות הטלפון. לצורך כך עליו להשלים את הליך המכירה ולבחור ב"אופן התשלום" את האפשרות שנציג לקוחות של  חברת דה אוריג'ינל וויפ בע"מ יצור עמו קשר טלפוני. מכירה תחשב כהושלמה רק לאחר שנוצר קשר טלפוני בין נציג  חברת דה אוריג'ינל וויפ בע"מ לבין הלקוח, מסר הלקוח את פרטיו וקיבל אישור הנציג כי המכירה הושלמה.

 

 

26. יובהר ויודגש, השלמת הליך מכירה באמצעות הטלפון כאמור, מותנה בכך שהמוצר המוצע למכירה יהא קיים במלאי בעת השלמת הליך המכירה.

 

27. עסקת הקנייה תשתכלל רק לאחר  שחברת דה אוריג'ינל וויפ בע"מ תקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנוהלי העבודה הקיימים בינן לבין  חברת דה אוריג'ינל וויפ בע"מ .

 

28. במקרה של מחלוקת לעניין סוגי וכמויות המוצרים שהוזמנו, הרישום במחשבי חברת דה אוריג'ינל וויפ בע"מ הוא הקובע. 

 

29. חברת דה אוריג'ינל וויפ בע"מ תחייב את הלקוח באמצעות כרטיס האשראי שמסר ,במחיר המוצר באתר ,ובנוסף בדמי משלוח לפי המפורט בעמוד המכירה.

 

30. מועד אספקת המוצרים המפורט בעמוד המכירה הוא בימי עבודה הנספרים מיום קבלת אישור לעסקה מחברת האשראי של המזמין.  חברת דה אוריג'ינל וויפ בע"מ עושה כמיטב יכולתה להקדים את מועד האספקה ו/או להתאימו לצורכי המזמין ,וזאת בכפוף למדיניות רשות הדואר וחברות המשלוחים.

 

31. תנאי רשות הדואר/דואר שליחים )או של כל גוף אחר באמצעותו תבוצע האספקה (יחולו על כל אספקה של מוצר באמצעות האתר, ויחייבו כל לקוח.

 

32. זמני אספקת המוצרים/שירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים .(ימי א' עד ה׳, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג. אך אם תרצו את לקבל את ההזמנה בסופי שבוע וחגים יש לרשום זאת בהערות בדף התשלום וחברת דה אוריג'ינל וויפ בע"מ תיקח זאת בחשבון ותשתדל לעמוד בציפיות.

 

33. דמי המשלוח יכולים להשתלם בנפרד או ביחד עם התשלום בגין המוצר. 

 

34. במידה שהלקוח מבקש לשנות את הכתובת לאספקה ,ובכפוף לאישור בקשה זו ע"י  חברת דה אוריג'ינל וויפ בע"מ  ,ייספרו ימי העבודה מיום אישור בקשת שינוי הכתובת על-ידי  חברת דה אוריג'ינל וויפ בע"מ.

 

35. חברת דה אוריג'ינל וויפ בע"מ  לא תהא אחראית לכל איחור באספקת המוצר שאינו בשליטתה. במקרה של איחור באספקה רשאי המזמין לבטל את הזמנתו ולקבל את מלוא כספו בחזרה.

 

36. אספקת המוצרים תתבצע לבית הלקוח ו/או לסניף הדואר הקרוב למקום מגוריו של הלקוח ו/או לכל מקום ו/או בכל דרך שהיא שתתואם עם הלקוח ,וכל זאת בהתאם ובכפוף לתנאי העבודה של רשות הדואר או חברת המשלוחים מטעם  חברת דה אוריג'ינל וויפ בע"מ.

 

37. מובהר בזאת כי במידה ואין ביכולתה של חברת המשלוחים מטעם  חברת דה אוריג'ינל וויפ בע"מ  אפשרות לבצע את משלוח המוצרים לבית הלקוח ו/או לסניף הדואר הקרוב למקום מגוריו של הלקוח מכל סיבה שהיא לרבות בשל מיקומו של בית הלקוח ו/או בשל תנאי חברת המשלוחים מטעם  חברת דה אוריג'ינל וויפ בע"מ , הלקוח יהא רשאי לאסוף את המוצרים מכל גורם המחזיק במוצרים עד לא יאוחר מחלוף 10 ימים מהודעתה של חברת דה אוריג'ינל וויפ בע"מ  ללקוח באמצעות דואר אלקטרוני\הודעת טקסט.

 

38. דמי המשלוח כוללים עלות משלוח רגיל, הכולל הבאת המוצר אל דירתו או מקום עבודתו של הלקוח או עד לסניף הדואר הסמוך למקום מגוריו.

 

39. מסירת המוצר הינה אישית בלבד ,לידי המזמין בלבד ובהצגת תעודת זהות של המזמין במעמד המסירה. היה והמזמין אינו מקבל את המוצר באחריותו הבלעדית לינתן ייפוי כוח מטעמו וכן ת"ז שלו למקבל המוצר שהוזמן.

 

40. לקוח המעוניין לבטל את ההזמנה לפני שהמוצר נשלח אליו יוכל לעשות זאת באמצעות הודעת ביטול בטלפון לשרות לקוחות של חברת דה אוריג'ינל וויפ בע"מ  או באמצעות טופס הפנייה באתר, ללא חיוב כלשהו.

 

41. במידה שלקוח מעוניין לבטל את הזמנתו לאחר שהמוצר נשלח אליו, יוכל לעשות זאת באמצעות יצירת קשר טלפוני עם  חברת דה אוריג'ינל וויפ בע"מ  ,תוך 14 יום מיום קבלת המוצר. במקרה זה, רק לאחר תאום מראש עם שרות הלקוחות וקבלת אישור הלקוח יוכל להחזיר את המוצר בכוחות עצמו או על חשבונו למשרדי חברת דה אוריג'ינל וויפ בע"מ

 

42. תנאי לביטול הזמנה לגבי מוצרי קוסמטיקה איפור וכו' הנו שמירת האריזה בשלמותה, כולל הצלופן העוטף אותה .אם נפתחה אריזת המוצר לא ניתן לבטל את ההזמנה.

 

43. תנאי לביטול הזמנה לגבי מוצרים המסופקים ללא אריזה הנו שלא נעשה כל שימוש )ולו המזערי ביותר במוצר).

 

44. על הלקוח לבדוק את המוצר מייד עם קבלתו. במידה שהלקוח קיבל את המוצר כשהוא פגום, או כאשר מפרט המוצר שונה מהמפרט שפורסם באתר, רשאי הלקוח לבטל את העסקה תוך 14 יום מיום קבלת המוצר, על-ידי הודעת ביטול באמצעות טופס הפניה באתר תוך פירוט סיבת הביטול, הכל בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981

 

45. בכל מקרה אשר בו, מחמת גורמים שאינם בשליטת  חברת דה אוריג'ינל וויפ בע"מ , נבצר יהא לנהל את האתר כתיקנו, לספק את המוצרים או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה, תהא  חברת דה אוריג'ינל וויפ בע"מ  רשאית לבטל את ההתקשרות עם הקונים ,כולם או חלקם. לדוגמא: תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני.

 

46. במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו /או ימנעו את קיום מכירת המוצרים, מכל סוג שהוא, באופן מלא או באופן חלקי, ובכל דרך שהיא ,ו/או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, זה או אחר, על צורותיו השונות, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או כל גורם של כוח עליון אחר ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים בכל דרך שהיא, או אספקת המוצרים ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר ,רשאית חברת דה אוריג'ינל וויפ בע"מ ן לבטל את ההתקשרות עם הקונים, כולם או חלקם ו/או להפסיק את פעילות האתר.

 

47. במידה ותחול טעות בתיאור המוצר במחירו ,בתנאי התשלום, בתמונת המוצר או בכל חומר אינפורמטיבי אחר, או בקבלת הנתונים ממגיש ההצעה, רשאית  חברת דה אוריג'ינל וויפ בע"מ לבטל את הרכישה הספציפית ודמי הגשת הצעת הרכישה יוחזרו.

 

 

48. לרשות הלקוחות באתר והמזמינים באמצעותו, עומד מוקד שירות הלקוחות של  חברת דה אוריג'ינל וויפ בע"מ .המוקד מטפל ומסייע בנושאי השימוש באתר, הרשמה לאתר, בירורים, שאלות, אספקת מוצרים ותלונות.
טלפון:   ,053-700-2217 או בדואר אלקטרוני VitaWipes@gmail.com או דרך האתר.  

 

49.  חברת דה אוריג'ינל וויפ בע"מ שומרת על זכותה לשנות תקנון זה וכללי השתתפות אלו מזמן לזמן. רק הכללים שיפורסמו בתקנון האתר יחייבו את מבצעי הפעולות באתר.